Referencias
ABC Digital Guia Delivery
Delivery / Comidas
Chipas Kalí
Mbejú - Pajaguá mascada - Pastel mandi'o - Chipa so'o - Chipa Guasú - Chipa Almidón
Dirección: Rodriguez de Francia c/ Otazú
Tel: 201-515